Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fullskalig demonstrationsanläggningför frystorkning av avloppslam

Diarienummer
Koordinator FUTURE ECO NORTH SWEDEN AB - FUTURE ECO NORTH SWEDEN AB - BODEN
Bidrag från Vinnova 2 930 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet, att bygga en fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam, är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Förhoppningen, men kanske inte förväntan var att anläggningen skulle klara att frysa in ett jämt flöde av blött avloppslam under en kortare driftperiod. Ännu återstår utvecklingsarbete innan slammet kan fördelas jämt på frysbordet. Konsistensen på slammet varierar, vilket medför att kompletterande tekniska lösningar måste prövas för att vi ska erhålla jämn kvalitet vid fortsatta tester.

Upplägg och genomförande

Inledande arbete i projektet har bestått i att finna former för samverkan baserad på kunskaper i process och teknik och fastlägga det i avtal. Parallellt arbetar vi med idéskisser och grundläggande ritningar, baserade på indata samt kartlägger alternativa processteg. Vi ser då bl.a. att kunskap saknas om slams beteende som underlag för mekanisk konstruktion till inmatningen, infrysningsteknik, rördimensionering och annan utrustning som luftflöden och fuktavskiljning samt flödesberäkningar m.m. Den bedömda tidsperioden för konstruktionen och montage blir därmed förlängd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04389

Statistik för sidan