Frystorkning - säker och enkel termisk behandlin g av avloppsslam

Diarienummer 2012-02860
Koordinator FriGeo AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Under projektet nådde projektet sitt syfte att ta fram underlag för att bevisa frystorkningsteknikens effekt på avloppsslammer och dess fördelar vid förbränning. Målet att driftta och verifiera tekniken i stor skala uppnåddes inte. Vi lyckades dock fördjupa våra kundkontakter så den sista fasen i utvecklingen bedrivs hos kund.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit frystorkning till en teknik som kommer att användas i stor skala i Sverige. Projektet har lett till att det nu finns metoder för att bedömma lämliga dimensioneringskriterier som frystemperatur och torktemperatur. En oväntad effekt var att det visade sig att tekniken är intressant även för den svenska marknaden. Vi behövde inte söka internationellt samarbete utan fann en marknad i sverige. Projektet visade dock att FriGeo inte hade muskler att själva driva hela utvecklingen snabbt nog.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget var allt för ambitiöst i sin skala. För att kunna investera i en så storskalig demonstartionsanläggning som vi först tänkte krävs med pengar än vi räknat med. Vi fick skala ner för att uppnå målen. Denna lärdom är viktig att ha med sig för kommande projekt. Om vi hade startat projektet med de erfarenheter vi nu gjort hade vi valt att knyta ett produkttillverkande bolag till oss med en gång. Det hade kunnat snabba på takten då en viktig del i designarbetet är att en utrustning är tillverkningsbar till en rimlig kostnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.