Fryshuset Hubs

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN KFUM SÖDER FRYSHUSET
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Samverkansprojektet Fryshuset Hubs har uppfyllt sitt övergripande syfte och mål genom att generera entreprenöriella aktiviteter där unga involverats, men framförallt genererat ungdomsdrivna entreprenöriella aktiviteter. Drygt 4100 röstningar (´likes´) fördelade över 27 publicerade bidrag till tävlingen Sveriges Ungdomsentreprenör har inkommit genom appen under projektperioden. Ytterligare cirka 150 bidrag inkom via hemsidan. Projektet uppnådde även såväl kvantitativa som kvalitativa mål, se ´Projektsammanfattning - Utfall´ och ´Mål för projektet - uppfyllelse´.

Resultat och förväntade effekter

Förutom 200 bidrag till tävlingen Sveriges Ungdomsentreprenör har ytterligare cirka 350 ungdomar (och 150 vuxna) involverats i entreprenöriella aktiviteter utifrån för dem viktiga samhällsfrågor under entreprenörslägret Camp Connect, varefter flera projekt initierades av ungdomar. Fryshuset Hubs har även föranlett mer oväntade effekter, varav ett övergripande som innebär ett socialt innovationsarbete mot 2020. Ambitionen är att driva förändringsarbetet under projektform med start våren 2014.

Upplägg och genomförande

Genom att kombinera app- och webblösning kunde projektet uppnå delar av sina kvantitativa mål. Merparten av bidragen inkom via webblösningen. Detta tror vi beror på att webblösningen inte gör begränsningar i medieformat och sänker trösklar (möjligheter finns att länka till material), medan appen är begränsad till formatet video. Projektets övergripande, kvantitativa och kvalitativa mål har uppnåtts genom en mix av kanaler och aktiviteter med olika inriktning. Detta har varit viktigt för att nå en mångfald ungdomar i skapandeprocesser och entreprenöriella aktiviteter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.