Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FROST - Verktyg för utveckling av framtidens rostfria stål

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 5 960 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

De bästa termodynamiska verktygen tillgängliga i världen för utveckling av rostfria stål används nu av parterna i FROST-projektet. Vid sidan av dessa verktyg har projektet angripit och framgångsrikt löst ett antal kritiska frågor kring termodynamiska beräkningar för rostfria stål samt varit en viktig plattform för utbyte av erfarenhet mellan experter på rostfria stål och motsvande experter på termodynamisk modellering. Leveranserna från detta projekt kommer att vara det verktyg man väljer för utveckling av framtidens rostfria stål samt optimering av kritiska värmebehandlingar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Leveranserna från projektet finns nu hos projektparterna och har använts med framgång i industriella applikationer och i pågående forskningsprojekt. Två seminarier har hållits för att informera utanför projektgruppen om projektet samt ge tillfälle till diskussioner och kritiska frågor. Projektet har tillgängliggjort unika verktyg som kommer att ge en mycket viktig konkurrensfördel internationellt samt resultat och effekter kommer att bidra bestående till att Sveriges rostfria stålindustri kan bibehålla och stärka sin ledande marknadsposition.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in enligt följande: Jämvikter solidus/liquidus, matrixfaser och sekundärfaser. Fas 1 bestod av att definiera och bestämma legeringssystem som behöver revideras, Fas 2 av utveckling av nya modeller och Fas 3 av tillämpning i högre ordningens system samt kritiska tillämpningar hos projektparter. Modellarbetet har understötts av laboratoriesmältor som tillverkats i syfte att utforska kritiska frågeställningar avseende rostfria stål, experimentella resultat från alla parter samt utförlig metallografisk karakterisering, t.ex. genom neutrondiffraktion samt elektron- och ljusoptisk mikroskopi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03258

Statistik för sidan