Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Frivillig branschöverenskommelse för Bussbranschen om Geofencing

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 237 800 kronor
Projektets löptid november 2022 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Viktiga resultat som projektet gav

Mål: Att skapa förutsättningar för en branschöverenskommelse för att använda geofencing för att uppnå gemensamma klimat, trafiksäkerhets- och arbetsmiljömål. Delmål: - Kartläggning av mål med ambition att skapa gemensamma målbilder för bussbranschen - Kartläggning av vad en branschöverenskommelse för geofencing kan innebära för klimatmål,ökad förståelse och kunskapsöverföring kring geofencing, trafiksäkerhetsmål och arbetsvillkor - Samla branschen via några stora aktörer för att undersöka intresse för gemensamma mål och en branschöverenskommelse om Geofencing

Långsiktiga effekter som förväntas

Slutsatsen är att det finns bra möjligheter för en frivillig branschöverenskommelse för Geofencing i bussbranschen. En branschöverenskommelse skulle kunna: - Snabba på implementeringen av teknik för hastighetsefterlevnad och ökad trafiksäkerhet - Påverka teknikval och teknikutveckling mot mer kostnadseffektiva lösningar med mindre krav på hårdvara - Lägga grund för ett välbehövligt arbete för bättre kvalitet på data för att utvärdera hastighetsefterlevnad och trafiksäkerhet Vara en del av arbetet med att utveckla nya mått och nya metoder för att mäta trafiksäkerhet

Upplägg och genomförande

Förstudien har fokuserat särskilt på utförarsidan av bussbranschen, bussbolagen utifrån bedömningen att de har bäst förutsättningar att initiera en överenskommelse. Analysarbetet har handlat mycket om att förstå förutsättningar för bussbolagen generellt. Utmaningar med implementering av geofencing som teknik från deras perspektiv och pågående trafiksäkerhetsarbete. Slutsatserna har landat i att arbetet framåt bör handla om att förekomma regleringar, undvika upphandlingsprocesser och fokusera på gemensamma målbilder mellan myndigheter och bussbolag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2023

Diarienummer 2022-02891

Statistik för sidan