Frivårdsappen realisering

Diarienummer 2017-02589
Koordinator Kriminalvården - KRIMINALVÅRDENS HUVUDKONTOR OCH TPT
Bidrag från Vinnova 798 750 kronor
Projektets löptid juli 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Den app som Kriminalvården har utvecklat inom ramen för projektet "2015-05962 Utveckling av en ny applikation för att stärka återfallsminskande programeffekter bland brottsdömda" har två syften 1) öka närvaron på inbokade möten i frivården och 2) på egen hand öva behandlingskomponenter i syfte att nå en beteendeförändring och inte återfalla i brott. Syftet med fortsättningsprojektet är att knyta ihop funktionerna i appen med KVs administrativa system, utveckla/korrigera funktioner utifrån resultaten i pilotförsöket samt implementera och sprida appen till berörda användare.

Förväntade effekter och resultat

Effektmålet är att minska risken för återfall i brott. Förväntade resultat är ökad närvaro på obligatoriska besök i frivården samt ökad behandlingsdos i form av övningar i appen. Den eftersträvade effekten är att med hjälp av appen generalisera färdigheter som klienten lär sig i program och övervakningssamtal till vardagen. Syftet är att personen ska blir bättre på att hantera risksituationer, destruktiva beteenden eller jobbiga känslor och därmed minska risken för brott. Därtill finns i appen direktnummer till KV, andra viktiga samhällsfunktioner och stödlinjer.

Planerat upplägg och genomförande

En projektgrupp med rätt komptetenser sätts samman och genomför fem delmoment i projektet: 1) Förbättra appens användbarhet efter resultat av pilottester 2) Bygga en portal för administration av användare i lösningen 3) Att koppla ihop appen med Kriminalvårdens system 4) Bygga funktion för att klienten ska få påminnelser 5) Utbildning och spridning av appen inom KV och till lekmannaövervakare och brukarorganisationer Projektet styrs enligt PPS och har en styrgrupp med chefer samt en referensgrupp med frivårdsinspektörer och externa intresseorganisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.