Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Frekvenskonvertingsenheter: från akademisk excellens till produkt

Diarienummer
Koordinator Tailored Photons AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Tailored Photons AB är ett avknoppningsföretag från KTH som tillhandahåller högeffektiva enheter för optisk frekvenskonvertering, baserade på strukturerade ickelinjära kristaller, till både nya och traditionella lasermarknader. I detta projekt har vi utvecklat effektiva produktionsprotokoll som möjliggör att produkterna kan erbjudas till konkurenskraftiga priser. Dessutom har vi ökat vår exponering och säkrat vår position på marknaden genom att delta i den största lasermässan i Europa samt genom att samarbeta med stora aktörer på marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nu ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionsprotokoll för att både kunna möta kraven från storproduktion och att kunna anpassa produktionen till olika kunders behov. Ett bevis på detta är att vi har sålt våra första enheter. Dessutom har vi skrivit avtal och etablerat starka kontakter med partners och kunder som bidragit till att säkra vår position på marknaden. Lärdomar från lasermässan har hjälpt oss identifiera hur vår produktportfölj ska vidareutvecklas strategiskt.

Upplägg och genomförande

WP1. Skalbara produktionsprotokoll. Vi har framgångsrikt utvecklat ett produktionsprotokoll som är flexibelt, kompatibelt med storproduktion och kostnadseffektivt. WP2. Marknadsföring. Deltagandet i mässan ”Laser World of Photonics 2017” i München har skapat den önskade exponeringen och har gjort det möjligt att nå nya potentiella kunder. Vi har avtal med strategiska partners och nya order är på väg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00370

Statistik för sidan