Fraunhofer projektcenter för drivlinetillverkning för tunga fordon på KTH

Diarienummer 2015-06927
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för industriell teknik och management
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Att etablera centrumet PMH Application Lab för tillverkning av drivlinor för tunga fordon på KTH. Dessutom att etablera ett så kallat innovationskluster, PMH R&D Cluster. Inom detta innovationskluster samarbetar PMH Application Lab med Fraunhofer-instituten IPT and IWU från Tyskland och med Svenska forskningspartnerna KTH, Swerea KIMAB, Swerea IVF, Chalmers och Fraunhofer-Chalmers Center FCC. Industriparterna beställer forskning och utveckling via innovationsklustret.

Resultat och förväntade effekter

Etableringen av PMH Application Lab och R&D Cluster innebär en tydlig resursförstärkning avseende forskning och utveckling inom tillverkning av drivlinor för tunga fordon i Sverige.

Upplägg och genomförande

Verksamheten är organiserad i fyra arbetsgrupper: - Gear technology - process optimization, production equipment och running production. - Machining - process optimization, production equipment, running production och strategic planning. - Forming - process optimization, production equipment, running production och strategic planning. - Smart manufacturing - digital infrastructure (5G, cloud technology), digital twin och model-based data analytics. I dessa arbetsgrupper arbetar totalt cirka 70 specialister från akademi, institut och företag.

Externa länkar

https://www.pmh.itm.kth.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.