Från spill till guld samverkansprojekt

Diarienummer 2014-00904
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 7 132 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Syftet med Från spill till guld var att minska mängden outnyttjat industrispill i de tre branscherna metallbearbetning, pulverlackering och textilanvändning. Praktiska och teoretiska lösningar som leder till 30 % minskning inom fem år har tagits fram. En digital mäklar- och innovationstjänst för industrispill i flera branscher har utvärderats och förklaringsmodeller för kommersiell framgång har tagits fram som gör att tjänsten inte har fått en förvaltare under projekttiden. Vår rekommendation är istället en mer renodlad innovationstjänst.

Resultat och förväntade effekter

Förklaringsmodeller till vad som skapar en framgångsrik digital plattform för restprodukter har utvecklats. I de olika branscherna har framgångsrika resultat levererats för spillminskning: Inom textil har en modell för att minska spridning av miljögifter vid återvinning utvecklats, och flera praktiska resultat inom återvinning. Inom pulver har både minskning och återanvändning testats med framgång, och hinder för återvinning har identifierats. Inom metall har möjligheter för återanvändning av stoft och minskning av plåtspill utretts.

Upplägg och genomförande

Stormöten tvärs branscherna och självständiga arbetspaket inom varje materialslag fungerade bra. De branschspecifika utmaningarna adresserades i tvärfunktionella grupper med företag, akademi och institut och lösningar som minskar spillet eller ökar återvinning och återanvändning utvecklades och utvärderades i de testmiljöer som konsortiet förfogat över. Branschöverskridande arbete ledde till idéer och förslag på lösningar, och skapade ett nätverk som kommer att bidra till framtida utveckling inom cirkulär ekonomi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.