Från småskalig produktion till skalbar affärsmodell

Diarienummer 2018-02180
Koordinator Tailored Photons AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Målet är att få en bättre marknadsanpassning av våra produkter och en affärsmodell med skalbar produktionspotential med fokus på ”added value”. Vi kommer här att identifiera vilka tekniska och kvalitetsmässiga krav som våra strategiska marknadssegment kräver, och där kommer vi att utveckla våra prototyper till specialiserade produkter och med en adekvat göra dem fullt användarvänliga.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet har vi säkrat en dominerande position i våra viktiga marknadssegment, och vi är då redo för att accelerera vår tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att utveckla försäljningsstrategier för de olika marknadssegmenten för att effektivt gå från första kontakt till betald faktura. Vi kommer att identifiera de nyckelparametrar som våra strategiska marknadssegment kräver och utveckla en skalbar produktportfölj baserat på kundens specifikationer. Vi kommer att skapa ett mervärde genom att utveckla förpackningar och tillbehör.

Externa länkar

www.tailoredphotons.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.