Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från innovationsstrategi till implementation

Diarienummer
Koordinator Kairos Future Aktiebolag - Kairos Future AB
Bidrag från Vinnova 453 928 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att tillgängliggöra kunskap om hur man bäst leder innovationsarbete. Detta har gjorts genom att utveckla pedagogiska modeller och metoder som lär ut de fallgropar och framgångsfaktorer som forskats fram i fältet innovationsledning. Dessa har sedan paketerats som en tvådagarskurs kallad Innovationsledare med framtidsfokus som utvecklats av Kairos Future och KTH och som ges i Kairos Futures regi. Målet var att nå minst 20 personer med behov av denna kompetens och vid projektets slut kan konstateras att över 100 personer nåtts av kursens innehåll.

Resultat och förväntade effekter

Kursutvärderingarna tyder på att kursdeltagarna bedömer att de fått med sig konkreta insikter och verktyg som de kan använda i sin vardag för att främja innovation i sina organisationer. Kursutvärdering har hållits med samtliga kursdeltagare. Betyget på utbildningen som helhet blev 6,1 på en 7-gradig skala. På frågan om de skulle rekommendera kursen till andra blev medelvärdet 6,2 på en 7-gradig skala. Kursen har haft deltagare offentlig och privat sektor med en spridning över bland annat tillverkande industri, tjänstefokuserade bolag och bolag inom FMCG.

Upplägg och genomförande

Kairos Future och KTH har i nära samarbete utvecklat en kurs i innovationsledning för yrkesaktiva innovationsledare. Vi har i det arbetet haft hjälp av en referensgrupp från ett antal olika organisationer som har kravställt, genomgått och givit feedback på kursupplägget. Fem öppna kursomgångar har hållits liksom tre organisationsspecifika kurser. Kursen ingår nu i ordinarie kursutbud hos Kairos Future.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04525

Statistik för sidan