Från idrottskansli till innovativt sportkontor: kunskapsspridning i en kommersiell idrottsvärld

Diarienummer 2016-04504
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 586 177 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla dimensionen ´kompetens´ i vår modell för sportkontor som utvecklats vid Center for Sport and Business vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi planerar att starta en stor utbildningsinsats som syftar till att stärka förmågan till att leda och organisera innovation på förbund/ligor och klubbnivå.

Förväntade effekter och resultat

Vår ambition är att utbilda utvalda chefer, studenter och konsulter i vår modell. Vi kommer att framförallt rikta in oss på de sporter som är strategiska partners till vårt forskningscenter; fotboll, hockey, handboll, trav, En Svensk Klassiker och Svenska Olympiska Kommittén. Det innebär att ambitionen är att utbilda minst 100 personer i vår modell så att vi stärker det ekosystem vi börjat bygga runt ´det moderna sportkontoret´.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet har vi två faser. I den första fasen kommer vi att ta fram en design av utbildningsprogrammet. Fas 2 handlar om genomförande av utbildningsprogrammet. Vi planerar att genomföra två omgångar av vår utbildning med 5-6 dagar i varje program. Beroende på resultaten i fas 1 kan det även bli så att vi adderar digitala moment som virtuellt klassrum. Målsättningen är att varje utbildningsprogram ska ha 50 deltagare. Om vi ska blanda chefer, studenter och konsulter eller om de ska gå i olika program kommer vi besluta efter fas 1.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.