Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från idrottskansli till innovativt sportkontor: kunskapsspridning i en kommersiell idrottsvärld

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 586 177 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att stärka förmågan att leda och organisera innovation på liga/förbundsnivå och bland klubbar. Målet var att utveckla och genomföra två utbildningar. Dessa utbildningar är genomförda med gått resultat, men vi har även hunnit med att genomföra ytterligare utbildningsdagar, genomföra frukostseminarier samt sprida kunskap om vårt arbete via utvecklad hemsida och egenproducerade filmer.

Resultat och förväntade effekter

Våra två utbildningar och övriga utbildningsinsatser har påverkat 400-600 personer inom svensk idrott. Förutom att personer inom Svensk Travsport, Svensk Elitfotboll och SHL fått konkreta verktyg att leda och organisera innovationsarbete har vi föreläst för många andra branschpersoner. Konceptet "Sportkontor" är nu så pass etablerat och institutionaliserat att Svensk Travsport, Svensk Elitfotboll och SHL tagit strategiska beslut om att genomföra transformationen "från idrottskansli till innovativt sportkontor".

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat och genomfört två utbildningar. Den ena utbildningen har varit fokuserad på en idrott (Svensk Travsport) och den andra har varit öppen för chefer från olika idrotter. På så sätt har vi utvecklat och testat två olika utbildningskoncept. Vi har sedan utbildat konsulter, studenter och andra personer inom olika idrotter med kortare utbildningsinsatser. Till detta har vi arbetat nära Hypergene för att utveckla det sportanpassade affärssystem som finns för verksamhetsutveckling på liga/förbunds och klubbnivå.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04504

Statistik för sidan