Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från grundforskning till livsmedelsutveckling

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Experimentell Medicinsk Vetenskap
Bidrag från Vinnova 238 476 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

För att stödja samhällats framtida tillväxt och hälsa måste hållbara och hälsofrämjande livsmedel utvecklas. Detta kräver samarbete mellan olika intressenter, inklusive jordbruk och medicinska vetenskaper. Syftet med projektet var att integrera metoder från den biomedicinska forskning och livsmedelsutvecklingen. Samt sätta nya standarder för analysen av funktionelle livsmedel. Ett viktigt mål var att utvärdera digistiv hälsa från ett livsmedelsperspektiv

Resultat och förväntade effekter

Projektet nådde inte alla sina förväntade mål, men viktiga spin-off-projekt har utvecklats, som använder metoder och koncept från detta projekt. En av dessa är en konstellation med Groningen Universitet där ett projekt har inletts för att undersöka interaktionen mellan stress och nutrition. Detta genom att kombinera deras precisions cut tissue sliceteknologi med in vitro digitions modellen och den kemiske komponent analysen, från detta projekt. Detta projekt fokuserar på militär nutrition da Svenske och Amerikanska veteraner från Afghanistan-kriget visar olika hälsoutfall.

Upplägg och genomförande

Även om det huvudsakliga syftet med att fastställa nya riktlinjer för analys av funktionella livsmedel inte uppnåddes förblir projektet en succés. Inlärningspotentialen och påverkan på Dr. Voss karriär har varit enorm. Projektet har öppnat nya forskningsmöjligheter och skapat nya samarbeten som på lång sikt kan leda till att inte bara uppnå projektmålet för det nuvarande projektet utan också utveckla militär nutrition som skyddar mot negativa hälsopåverkan av militärtjänst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2018

Diarienummer 2018-02448

Statistik för sidan