Från grundforskning till livsmedelsutveckling

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Experimentell Medicinsk Vetenskap
Bidrag från Vinnova 238 476 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

För att stödja samhällets framtida tillväxt och hälsa måste hållbara och hälsofrämjande livsmedel utvecklas. Detta kräver samarbete mellan olika intressenter, inklusive jordbruket och medicinska vetenskaper. Syftet med det aktuella projektet är att korsbefrukta forskningsintressen för fortsatt utveckling av funktionella livsmedel med beprövad fysiologiska effekter.Fokus kommer att vara etablering av metoder för att utvärdera digestiv hälsa.

Förväntade effekter och resultat

Samarbete inom flera specialiteter kommer att leda till en ny nivå av kontroll och bedömning av de biologiska effekterna av olika sammansättningar av dieten och bättre utvärdering av kosttillskott och funktionella livsmedel. De enhetliga riktlinjer som kommer att bli resultatet av utbytet och forskningen möjliggör tvärdisciplinär utvärdering av funktionella livsmedel och deras kliniska relevans.

Planerat upplägg och genomförande

Innan forskningsutbyte kommer till stånd kommer en rad dietförsök i avsikt att inducera fetma hos möss med olika fördefinierade dieter i kombination med kommersiellt tillgängliga "kosttillskott" att utföras. Utifrån detta utvärderas metabola parametrar samt sammansättningen av mikroorganismer (mikrobiota) i tarmen. Forskningsutbytet avser analys av dieter och ”tillskott” med hjälp av in-vitro digestion och komponent analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.