Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från forskning till produkt En bro mellan forskning och industri för att utveckla nya medel mot blodsugande insekter

Diarienummer
Koordinator ACRETO AB
Bidrag från Vinnova 68 446 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt var att etablera en nära kontakt mellan organisationerna med det slutgiltiga målet att utveckla en ny kontroll metod för blodsugandes insekter. Vi har under projektets gång fått tillfället att genom en ökad individkontakt mellan organisationerna etablera en närmare relation mellan organisationerna. Här har vi haft möjligheten att utnyttja de olika resurser som finns för att öka våra chanser att utveckla nya kontrollmetoder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom detta samarbete har vi utvärderat hur vi på bästa sätt kan utnyttja de inbördes resurser som finns i de olika organisationerna och arbeta mera målmedvetet för att utveckla innovativa produkter. Detta har resulterat i att vi har påbörjat en diskussion angående möjligheten att etablera en självförsörjande forsknings- och utvecklingsenhet som bedriver produkt och marknadsbaserad forskning. Dessa produkter kan komma att ha en stor påverkan på människors och djurs hälsa globalt. Utöver detta ges det även koordinatorn för detta projekt en möjlighet till nya karriärmöjligheter.

Upplägg och genomförande

Genom att låta individer få spendera tid inom de olika organisationerna har vi ökad vår chans att nå ett gemensamt mål; att använda oss av den kunskap som finns om marknaden för att utveckla en produkt som är anpassad efter dess behov. Genom ett nära samarbete ökar vi möjligheten till att implementera den grundforskning som utförs på universitetet, vilket kan få stora konsekvenser för samhället. Utformningen av detta projekt har bidragit till att forskningen har expanderat utanför universitetets och är på god väg att utvecklas till hållbara produkter som kan påverka människors vardag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03445

Statistik för sidan