Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens vård- och omsorgsboende

Diarienummer
Koordinator Luleå kommun - MIDSKOGEN A ÄLDREBOENDE
Bidrag från Vinnova 246 059 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var initialt att etablera ramverk och teknisk infrastruktur samt definierade utvecklings-, test och samverkansprocesser för labbets verksamhet och fortsättning. Vidare att främja valfrihet och en god och säker omvårdnad för äldre, med stöd av personal och i samarbete med andra samhällsaktörer. Samt att tekniken fungerar i drift och är till nytta för personalen och brukaren. Verklighetslabbet i en framtida och mer etablerad version kan bidra till tester av teknik i en verklig miljö och snabbare implementering i verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Personalen har genom den nya tekniken stöttats i deras arbete. Infrastruktur med wifi samt nätverk för informationsöverföring är etablerade. Pilotprojektet har främjat både en god och säker omvårdnad för den äldre, och en ökad valfrihet där användning av trygghetskamera har presenterats som ett alternativ till ordinarie vård. Digital medicinsignering har stärkt säkerheten i medicinhanteringen samt kontakten mellan sjuksköterska och undersköterska. Viktiga erfarenheter för att etablera rutiner och arbetssätt har framkommit under pilotprojektet.

Upplägg och genomförande

Direkt förfrågan gick ut till ett antal företag och beslut togs att testa digitala kameror för nattillsyn och digital medicinsignering i pilotprojektet. Innan testerna installerades wifi och den infrastruktur som krävdes. Rutiner för de nya arbetssätten etablerades i samråd med enhetscheferna på avdelningen. Under piloten har även har dialog med olika företag hållits. Uppföljning och tekniskt support till test-avdelningen har erbjudits. Personalens utvärdering i enkät och diskussionsgrupp indikerande att tekniken kan främja säkert arbete och nya arbetssätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juli 2017

Diarienummer 2016-05002

Statistik för sidan