Framtidens produktframtagning i svenska företag: öppen innovation, stängd innovation, eller någonting helt nytt?

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade på en övergripande nivå till att ge nya insikter i hur framtidens process för produktframtagning kan tänkas se ut i svenska företag. Detta mål uppfylldes genom en intervjustudie av ca 30 svenska företag samt genom studier av litteratur, både populärvetenskaplig och akademisk.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter är i första hand att stimulera en debatt om hur svenska företag kan förbättra sina produktframtagningsprocesser i framtiden. Utfallet är också en fullskalig ansökan på ett projekt där centrala teman i denna förstudie studeras på djupet i samverkan med ett 10-tal företag.

Upplägg och genomförande

Analysen bygger på en kombination av intervjuer, populärvetenskaplig litteratur, och akademisk litteratur. Framväxande resultat har presenterats vid ett flertal olika forum och hela projektet rapporterades vid en välbesökt workshop på Vinnova 28/8 2013. Kombinationen av metoder gav insikt framtidens process för produktframtagning i svenska företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.