Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens Måleritjänst

Diarienummer
Koordinator Schööns Måleri Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 552 300 kronor
Projektets löptid april 2020 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i små och medelstora företag - hösten 2019

Syfte och mål

Syftet var att utforma en ny måleritjänst där hela processen ska genomsyras av aktiviteter med minimal klimatpåverkan. Klimatpåverkan har kartlagts och beräknats. Med hjälp av leverantörer, kunder, extern konsult och interna insatser har projektet resulterat i en livscykelanalys som belyser skillnaden mellan en konventionell och klimatneutral måleritjänst. Målet var även att testa genomförbarheten av en klimatneutral måleritjänst vilket har gjorts under ett nyproduktionsprojekt i Lund. På så sätt har syfte och mål förankrats teoretiskt och praktiskt.

Resultat och förväntade effekter

Framtidens Måleri har resulterat i en åtgärdsplan för hur det ekologiska fotavtrycket från en måleritjänst ska minska. Projektet har lett till nya dialoger med aktörer för att kunna recirkulera material som idag inte kan återvinnas. Projektet har resulterat i ett potentiellt samarbete som kan leda till att nya industriella symbioser utformas där spillmaterial ska kunna användas som utfyllnad i betongproduktion. Resultatet av Framtidens Måleri förväntas ge ett teoretiskt och praktiskt underlag för måleri- och byggbranschen kring åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har utgått från fyra arbetspaket vilka har fokuserat på områden som definierats som betydelsefulla för att uppnå ett framgångsrikt projekt. Det anses fördelaktigt att projektet har innefattat en kombination av teoretiska och praktiska aktiviteter för att förankra vetenskap med genomförbarhet och vice versa. Upplägget har sedan projektstart genomsyrats av kontinuerliga avstämningsmöten och uppföljningsanalyser för att optimera framfart, tidsplan och resultat. På så sätt så har genomförandet lyckats vara smidigt och resultatrikt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 januari 2021

Diarienummer 2019-05764

Statistik för sidan