Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Framtidens hållbara handel - Drivkraften för hållbar konsumtion

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 493 126 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien har fokuserat på att identifiera viktiga områden för att tackla utmaningarna inom hållbar handel och konsumtion samt identifiera framtida agerande för en grön och rättvis omställning. Som del av arbetet har missions tagits fram och vad som behövs på kort och lång sikt för att uppfylla dem. Bland annat har en systemanalys av insatsområden och aktörskarta tagits fram samt mobiliserat utifrån ett multihelix-samarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till att aktörer, som inte tidigare samarbetat, gemensamt slutit upp bakom en stor samhällsutmaning. Dessa har fått bättre förståelse för samverkan med stöd av statlig finansiering, Impact Innovation i stort och influerat bland annat D-Congress 2024 med temat “Innovation for Impact en manifestation för cirkulär handel”. Vidare har projektet spridit kunskap om områdets utmaning och synliggjort behovet av samverkan i handels- och konsumtionskedjan. Projektet har formerat två programansökningar till Impact Innovation; RE:CORE och Viable Cities 2.0.

Upplägg och genomförande

Fokus har legat på tilltänkt programupplägg (angles och arbetsmodell), utformning av interventions, avsiktsförklaring och partnermodeller samt förankring/färdigställande av mission, milstolpar och delmål. Projektets planerade process kom att förändras över tid eftersom det krävdes avsevärt mycket mer tid att säkra kontant finansiering än först beräknat. Detta minskade möjligheten att ta sig an utmanande frågor som själva programmets utformning i detalj och att involvera fler än de ca 50 aktörerna som aktiverats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2023

Diarienummer 2022-03673

Statistik för sidan