Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens hållbara boende

Diarienummer
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Synliggörande av projekten, utvidgade konsortier, mer involvering av företag i projekten, stärka samhällsbyggnads Arenan på Johanneberg Science Park. Huvudmål och syfte är att skapa framtidens hållbara boende där både akademi, samhällsaktörer och näringsliv kommer längre tillsammans. Uppfyllelsen är mycket god. Intresset för projekten är mycket stort och både Riksbyggen och HSB förlägger centrala FoU insatser i här. Det stora fokuset på projekten lockar forskning, andra finansiärer, EU och samhälle att vara involverade och att lägga tid på projekten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade resultat var bland annat att vi skulle ha fördjupat oss i viktiga frågeställningar som design som gör forskning kring hållbart liv möjlig, social hållbarhet kopplat till boende och husutformning. Det är genomfört. Vi har genomfört det antal workshops vi planerat samt konkretiserat, kraftsamlat och bildat ett starkt konsortie till samverkansansökan. Projekten har stärkts mycket under projektperioden med nya partners knutna till de båda projekten. Synligheten har varit mycket stor i media, på hemsidor och konferenser.

Upplägg och genomförande

Projekten knyts till den Open Arena Samhällsbyggnad som byggs upp på Johanneberg Science Park. Närheten till akademi, samhällsaktörer samt företag från samhällsbyggnadssektorn skapar en unik möjlighet att testa och utveckla både teknik, lagstiftning och arbetsmetoder. Med organiserad verksamhet kring SMF där de större företagen är draglok kan de båda FoU projekten HLL och PFH kopplade till två av Sveriges största bostadsaktörer vara med i fronten och utveckla framtidens hållbara bostäder och förutsättningar för en hållbar livsstil för de boende på kommersiella villkor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00818

Statistik för sidan