Framtidens Flexibla ProcessIndustriella Logistik

Diarienummer 2014-05264
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka hur ICT kan användas för att effektivisera transportflöden för processindustrins produkter i realtid, genom att kartlägga behov och kravbild på modeller, teknik och system för transporter för processindustrin. Projektets intervjuer och workshopdiskussioner bekräftade redan kända utmaningar och problem, men identifierade även flera områden med stor förbättringspotential. Vår analys ledde till tekniska och organisatoriska förslag som skulle kunna ge ökad kostnadseffektivitet, förbättrad förutsägbarhet och säkrad transportkvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i många olika förslag för ett mer effektiv och förutsägbar logistik för processindustrin. Informationsdelning och samverkan mellan transportkedjans olika parter och spårbara transporter minskar kostnaden, förbättrar förutsägbarhet och transportkvalitet. Hela resultat är sammanfattat i en rapport. Projektet lyckades forma nya samarbete med nya industrier/företag. Resultatet från projektet används för att bilda ny samverkan inom logistik planering/optimering för processindustri genom en kommande PiiA-ansökan.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde intervjuer med samtliga projektdeltagare och resultat presenterades i samband med SICS Open house. Projektet hade två workshops där alla projektdeltagare presenterade sin syn på bättre transporter för industrin, samt inspirerande föredrag om effektiva godstransporter. Vidare har resultat från projektet återkopplats till samtliga parter.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/ff-pil

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.