Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens elsystem med nya isolationsmaterial

Diarienummer
Koordinator ENERGIFORSK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att ha: Kartlagt relevanta kundbehov - Analyserat kundernas acceptanskrav - Identifierat pilotprojekt ´Kartlagt kundernas behov och analyserat kundernas acceptanskrav´ bedöms vara uppnått helt i enlighet med planen. ´Identifierat pilotprojekt´ bedöms vara uppnått till stora delar men visst arbete återstår innan kompletta förslag till fortsättningsprojekt är på plats och förankrat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Användarnas behov har identifierats och projektet är på god väg mot identifierade förslag till utformning av steg 2.

Upplägg och genomförande

Många konstruktiva möten har hållits med projektparter omfattande såväl leverantörer och användare/elnätsbolag som akademi och industri. Att kunna samarbeta konkurrerande företag emellan, eller leverantörer och beställare emellan, är en utmaning men lyckas samarbetet blir resultaten mycket värdefulla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04382

Statistik för sidan