Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens biobaserade byggande och boende

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Hållbar Samhällsbyggnad, Borås
Bidrag från Vinnova 27 471 600 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att skapa förutsättningar ökad användningen av biobaserade produkter och tjänster använda i byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. Projektet har visat sätt att utveckla E-handel, delar av produktionen där ökad digitalisering leder till ökad kapacitet och kvalitet samt visat lösningar för utveckling av bjälklag, klimatskal och höga hus i trä. Projektet har visat på utvecklingsmöjligheter för att öka användningen av biobaserade produkter vilka implementerade ger ökad konkurrenskraft.

Långsiktiga effekter som förväntas

För snickerivärdekedjan har man genomfört en nulägesanalys och visat hur utveckling av E-handelsplattform måste kombineras med processutveckling för att få stor effekt. Resultaten kommer att utnyttjas i företagens strategiarbete framåt. För träbyggvärdekedjan har man genom demonstratorer visat på utvecklingsmöjligheter för både process- och produktutveckling. Nästa steg för företagen är att utvärdera de olika lösningarna kopplat till produktionsförutsättningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i tio delprojekt för att studera de olika aspekterna omvärldsfaktorer, marknadsförutsättningar och affärsmodeller, processutveckling och produktutveckling. Inom varje delprojekt har ett flertal workshops genomförts för att man tillsammans ska kunna utvärdera resultat och besluta nästa steg i delprojektet. Genom gemensamma workshops har man också kunnat mötas och ta del av resultat tvärs delprojekten och sprida kunskap och skapa nätverk i branschen. Den sista delen upplevs som mycket värdefull både av företagen och akademi/institut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05852

Statistik för sidan