Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtagning av prototyp av ett nytt bencement för bensköra, samt utveckling av dess affärsmodell

Diarienummer
Koordinator Inossia AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en produktprototyp och att utveckla en affärsmodell för kommersialisering av ett nytt, mjukare, bencement som är mer anpassat till benskört ben. Vi har uppfyllt båda målen och har idag en steril produkt som uppfyller de regulatoriska krav som ställs på sterilisering och etikettering för försäljning inom EU (CE-gdk). Vi har också utvecklat en affärsmodell för hur vi ska kommersialisera och sälja vårt additiv, som gör befintliga bencement mjukare och bättre anpassade för benskört ben.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tagit fram en produktprototyp och nästa steg är nu att utföra en skarp produktion som kommer att ligga till grund för stabilitetsstudier och final kvalitetsvalidering av produkten och de metoder vi i framtiden kommer att använd för kvalitetskontroll av produkten (QC). Vi har tagit fram ett licensavtal med vår första kund/partner och förväntar oss att ha det påskrivet innan sommaren. Det kommer att säkra fortsatt finansiering samt att vår partner är drivande i den regulatoriska processen för CE-gdk av produkten.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två arbetspaket, pilotproduktion och utveckling av affärsmodell. Pilotproduktion: Vi undersökte och hittade en vial som minimerar risken att göra fel i blandningsögonblicket. Vialen gör det även möjligt att homogent blanda additivet med cementet. Vi genomförde lyckad sterilisering av additivet i den nya vialen och säkerställde att den efterlever de kvalitetskrav som ställs på förpackningar inom EU. Affärsmodell: Vi genomförde en marknadsanalys, validerade att det finns en stor efterfrågan på vår produkt och tog fram ett licensavtal för vår första kund.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04069

Statistik för sidan