Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtagning av IP-strategi för RespiHeart

Diarienummer
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

RespiHeart har utvecklat en ny metod för optisk mätning av blodflödet i bröstbenet för effektivare övervakning av patienters vitalparametrar. RespiHeart-metoden utgår från en sensormodul och en speciell tejp för applicering av modulen samt programvaror för signalbehandling. Projektet har syftat till att utveckla en IP-strategi för RespiHeart. Realiserade projektmål avser: (1) omfattningen av företagets IP (befintliga och potentiella immateriella tillgångar i företaget), (2) prioriterade områden utifrån konkurrensposition, värdepotentialer och realiserbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Etableringen av en stark IP-portfölj har varit fokus för strategin, vilken ska inriktas mot följande områden: (1) patent, (2) mönsterskydd, (3) skydd av teknisk lösning, hårdvara (optik och elektronik), (4) skydd av mjukvara för signal-bearbetning, (5) tydliggörande av resultat av kliniska studier och samarbetsprojekt med vården, (6) produktutveckling enligt ISO 13-485; CE-märkning av RespiHeart-systemet,(7) tydliggörande av know-how inom optisk blodflödesmätning genom vetenskapliga publikationer, (8) varumärkesskydd.

Upplägg och genomförande

Projektet, som har genomförts under perioden november 2018 till januari 2019, har drivits i samarbete mellan RespiHeart och Awa Sweden. Fokusområden för arbetet har varit: (1) identifiering och ägandefrågor - intern analys, screening av befintliga och potentiella immateriella tillgångar, (2) omvärldsanalys - extern analys, identifiering av aktörer, teknik och IP-skydd, (3) framtagande av IP-strategi - definition av värdeskapande genom immateriella tillgångar, utvecklingsbehov, framtagande av plan för långsiktigt arbete respektive omedelbara åtgärder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

Diarienummer 2018-04375

Statistik för sidan