Framtagande av hållbar affärsmodell för Detectify AB

Diarienummer 2013-03284
Koordinator Detectify AB
Bidrag från Vinnova 378 221 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets har haft tre olika fokusområden 1) öka mängden användare och scans för att säkerställa data för analys 2) Analyser som leder fram till definition av målgruppskandidater 3) Framtagande av hållbara affärsmodeller och produktanpassningar för målgruppskandidaterna. Alla tre områden har förbättrat den framtida förmågan för Detectify

Resultat och förväntade effekter

Antalet genomförda scans har ökat kraftigt under projektets löptid, lärdomarna kommer att vara viktiga under vårt fortsatta arbete med att justera vår digitala marknadsföring. Förståelsen för olika målgruppers behov och preferenser av differentierade prismodeller har gjort att vi kommer att justera vårt erbjudande successivt framåt.

Upplägg och genomförande

Fördelningen mellan internt arbete och användning av externa experter inom webbdesign och digital marknadsföring av väldigt viktigt. De externa tjänsterna har förstärkt teamet på de områden där vi inte besitter intern kunskap. Viss sekvensering av aktiviteter kunde att planerats bättre för att få full effekt men det var oförutsedda externa faktorer som krävde viss omplanering inom projektet.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.