Fraktionering av textil

Diarienummer 2014-04395
Koordinator SAIBOO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och mål var att inhämta den kompetens som behövs för att kunna genomföra en innovationstävling som i sin tur har till syfte att utveckla en teknik för fraktionering av textila blandningar för att minska belastningen på miljön samt ge råvara till industrin för framtagning cellulosa av textil. Innovationstävlingen kommer vända sig till studenter, forskare, företag och övriga som har idéer och kompetens/intresse för att lösa utmaningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen har en färdig plan som är klar att ta vidare till nästa steg. Ett vetenskapligt team har satts samman för att utvärdera, sätta kriterier och formulera utmaningen. Projektledaren har införskaffat sig den kunskap och kontaktnät för att lyckosamt kunna projektleda en innovationstävling och vid behov komplettera med kompetens externt. Kontakter är knutna och förarbete så pass väl utfört att vi ser stor sannolikhet till en framgångsrik tävling.

Upplägg och genomförande

Vi har sedan projektstart gjort följande: - Projektledare har läst, intervjuat och haft möten med personer som har erfarenhet och kunskap i att driva innovationstävlingar. - Satt samman projektgrupp från planeringsfas till genomförande. - Konkretiserat frågeställningen till själva tävlingen och diskuterat vilka parametrar som är viktiga för att göra uppgiften så tydlig som möjlig. - Tagit fram ett ramverk för tävlingens innehåll med regelverk, tidsåtgång, material etc. - Sökt finansiellt stöd från externa företag att användas till vinstpeng till tävlingens vinnare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.