Founders Alliance IMSE 2014

Diarienummer 2013-05121
Koordinator Founders Alliance i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med Founders Alliance IMSE 2014 och Founders Alliance IME2E 2014 är att stimulera till innovationer genom möten mellan å ena sidan studenter och entreprenörer och å andra sidan entreprenörer och entreprenörer, där de senare agerar som behovsidentifierare. Vi har valt att ha fokus på Stockholm som testmarknad i båda Mötesprojekten och att nå behovsidentifierare som är nytänkande för att härigenom nå bästa tänkbara resultat när identifierade behov resulterar i lösningar som i sin tur ökar sannolikheten för att innovationshöjden nås i mötesprojekten.

Resultat och förväntade effekter

I båda Mötesprojekten bedömer vi att de förväntade effekterna blir såväl ett fortsatt framtida förstärkt utbyte mellan behovsidentifierare och entreprenörer, en starkare koppling till entreprenörskapet i samhället samt ett idéförverkligare när vi sammanför dessa partner som annars inte skulle mötas. Vid Mötesprojektens avslutande beräknar vi att 6 behovsidéer kommer att resultera i ansökningar till Piloter 2013 respektive Forska Väx 2014.

Upplägg och genomförande

Vi har planerat ett upplägg som bygger på en till tre innovationsdagar där entreprenörer och behovsidentifierare medverkar i en av två professionella innovationsledare styrd process. Dessa är entreprenörer i nätverket som har bedrivit stora innovationsprojekt med mycket goda resultat. Vi kommer att säkerställa att Vinnova delges processbeskrivningar för att berika utvecklingen av mötesprojekten i framtiden.

Externa länkar

http://www.foundersalliance.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.