FoU tävling för digital Big Data prediktering av tillverkningsavvikelser

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2017-01928

Statistik för sidan