FoU- och spridningsprojekt kopplat till utlysningen Idéslussar i kommuner 2015

Diarienummer 2015-06541
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 384 807 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppdraget från Vinnova syftade huvudsakligen till att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som kan finnas i förstudieprojekten samt vilka konsekvenser dessa kan få. Målet för uppdraget var att skapa förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte, lärande och samlat kunskapsunderlag för de förstudieprojekt som genomfördes inom utlysningen, samt för Vinnova och SKL, liksom andra kommuner som vill genomföra liknande projekt. Detta har uppfyllts genom löpande kunskapsstöd till de medverkande kommunerna samt en slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Centrala faktorer vid idésluss-etablering: förankring, intern projektkoordinering, kännedom om och samordning med andra projekt/processer; förutsättningarna för samverkan mellan projektparter, gemensam kultur och intresse för innovationsfrågor samt avsatt tid för idésluss-arbetet. Ytterligare faktorer inkluderar: bred förankring; grundläggande diskussion om och förståelse för innovationsarbete i kommunen; möjlighet till erfarenhetsutbyte; relation till ordinarie verksamhet och organisationsstruktur samt möjlighet att ´tanka av´ konsultkunskaper.

Upplägg och genomförande

Ett modifierat följeforskningsupplägg användes med begränsade bollplanksfunktioner, bidrag till kunskapsuppbyggnad, intervjuer med nyckelaktörer. En rapport sammanfattar lärandet under projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.