Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Syftet var att lägga grunden för att i ett FoI-projekt utveckla konceptet med integrerad fiberoptisk mätteknik i högspänningskomponenter. Detta har uppfyllts genom utförd grundläggande processutveckling och testning som visar att tekniken håller tekniskt, samt prototyptillverkning i ABBs fabrik som visar möjligheten till industriell integrering av fibern. Ett bra konsortium med såväl underleverantör till ABB samt slutkund i form av kraftbolag är framtaget för ett FoI-projekt. Sammanfattningsvis finns bra grund för ett FoI-projekt vilket var huvudsyftet.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten var att ha utvärderat den tekniska gångbarheten för fiberoptik i högspänningskomponenter samt identifierat och engagerat ett konsortium för ett fullskaligt projekt. Att integrering av fiberoptik i högspänningskomponenter är tekniskt gångbart är visat genom tester. En mycket värdefull kunskap kring material- och processteknik har också tagits fram. Samtidigt har ett antal områden identifierats där speciellt fokus ska ligga i ett FoI-projekt. Ett bra konsortium och plan för fortsatt utveckling är framtagen.

Upplägg och genomförande

Arbetet utfördes i ett antal arbetspaket bl.a: *Processutveckling och materialutveckling för integrering av fiberoptik. *Prototyptillverkning i industriell processutrustning av högspänningskomponenter. *Optiska, mekaniska och elektriska tester på prototyper och testenheter. *Uppbyggnad av konsortium till fullskaligt projekt. Såväl material, processer och tillverkningsmetoder med god potential har tagits fram och labtester visade goda resultat. Ett kraftbolag och underleverantörer är engagerade för FoI-projekt. De goda resultaten motiverar en fortsättning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03938

Statistik för sidan