Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Syftet var att lägga grunden för att i ett FoI-projekt utveckla konceptet med integrerad fiberoptisk mätteknik i högspänningskomponenter. Detta har uppfyllts genom utförd grundläggande processutveckling och testning som visar att tekniken håller tekniskt, samt prototyptillverkning i ABBs fabrik som visar möjligheten till industriell integrering av fibern. Ett bra konsortium med såväl underleverantör till ABB samt slutkund i form av kraftbolag är framtaget för ett FoI-projekt. Sammanfattningsvis finns bra grund för ett FoI-projekt vilket var huvudsyftet.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten var att ha utvärderat den tekniska gångbarheten för fiberoptik i högspänningskomponenter samt identifierat och engagerat ett konsortium för ett fullskaligt projekt. Att integrering av fiberoptik i högspänningskomponenter är tekniskt gångbart är visat genom tester. En mycket värdefull kunskap kring material- och processteknik har också tagits fram. Samtidigt har ett antal områden identifierats där speciellt fokus ska ligga i ett FoI-projekt. Ett bra konsortium och plan för fortsatt utveckling är framtagen.

Upplägg och genomförande

Arbetet utfördes i ett antal arbetspaket bl.a: *Processutveckling och materialutveckling för integrering av fiberoptik. *Prototyptillverkning i industriell processutrustning av högspänningskomponenter. *Optiska, mekaniska och elektriska tester på prototyper och testenheter. *Uppbyggnad av konsortium till fullskaligt projekt. Såväl material, processer och tillverkningsmetoder med god potential har tagits fram och labtester visade goda resultat. Ett kraftbolag och underleverantörer är engagerade för FoI-projekt. De goda resultaten motiverar en fortsättning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03938

Statistik för sidan