Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fotgängarvänlig bil - Säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 1 901 547 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-01873eng.pdf(pdf, 514 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Att förbättra bilens utformning med syfte att vid kollision minska antalet skador på oskyddade trafikanter. Utveckling utveckling av ny teknik. Vidareutveckling av simuleringsverktyg och beräkningsmodeller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fältdata-analys för definiering av problembilden, för ökad kunskap om olycksförlopp och skademekanismer. Systemlösningar med konstruktionsriktlinjer Korrelerade CAE-modeller avstämda mot fysisk provning

Upplägg och genomförande

Projektet bedrivs under tiden 2009 Q4 - 2011 Q4

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01873

Statistik för sidan