Förutsäga, förhindra och diagnosticera antibiotikaresistens

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Bidrag från Vinnova 25 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00169

Statistik för sidan