redicting, preventing and diagnosing antibiotic resistance

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Funding from Vinnova SEK 25 100 000
Project duration July 2009 - June 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-00169

Page statistics