Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forum Securitatis

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00943

Statistik för sidan