Forum Securitatis

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00943

Statistik för sidan