Forum Securitatis

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Linköping
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration April 2010 - January 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00943

Page statistics