Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fortsatt kartläggning av produktionsforskningen i Sverige

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 323 760 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet Fortsatt kartläggning av produktionsforskning i Sverige var att kartlägga pågående aktiviteter inom produktionsforskningen i Sverige (forskningsinstitut och akademi). Målet var att ge en sammanställning av forskningsfinansiärer och forskare, och deras verksamhet relaterad till gjord definition av produktionsforskning, samt relevanta test- och demonstrationsanläggningar på högskolor och forskningsinstitut.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kartläggningen genomfördes av 71 respondenter från 19 universitet eller högskolor samt 4 forskningsinstitut. Resultaten kommer att publiceras på Produktion2030´s hemsida.

Upplägg och genomförande

Tre huvuddelar har ingått i arbetet: 1) Uppdatering av frågeformulär, 2) Kartläggning av forskningsfinansiärer och forskare, och deras verksamhet relaterad till gjord definition av produktionsforskning, samt relevanta test- och demonstrationsanläggningar på högskolor och forskningsinstitut och 3) Sammanställning av informationen i en rapport. Två frågor lades till och några omformuleringar av frågorna gjordes och vid kartläggningen identifierades nya forskningsaktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2018

Diarienummer 2018-04394

Statistik för sidan