ForTex -Ekoeffektiva textilfibrer från skog

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 9 960 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Textil från vedråvara anses delvis kunna kompensera för det ökande behovet av textil globalt, då bomullsfiber är starkt ifrågasatt och inte har kapacitet att öka. De existerande viskos- och lyocellprocesserna har nackdelar i miljöhänseende och blockerande patent, medan vår CelluNova-process ser lovande ut. Målet inom ForTex: att uppnå en optimerad fiberprocess och samla in underlag för design och uppbyggnad av en demoanläggning för textilfiberframställning, har uppnåtts. Detta förbereder för kommersialisering av svensk processteknologi inom ett område i stark tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

CelluNova-fibern som har utvecklats i labskala, har nu uppnått bra egenskaper i jämförelse med kommersiellt tillgängliga textilfibrer från vedråvara (exv viskos) och är konkurrenskraftig både i tekniska, kostnad och miljömässiga mätetal. Fibern visar även god potential att nå en kommersiell marknad utifrån kostnads och miljömässiga aspekter i jämförelse med dagens bästa bomull. Svenska företags konkurrenskraft globalt förväntas härmed vara god genom denna framtida process för tillverkning av nästa generations vedbaserade textilfiber.

Upplägg och genomförande

ForTex har bedrivits som ett tvärsektoriellt projekt, genom att behoven från skogsindustrin och efterfrågan på nya produkter och textilindustrins efterfrågan av ny textilfiber, har kombinerats. Den uppnådda processen har itererats fram genom laborativt arbete, process- och energisimuleringar, livscykelanalyser, process- och investeringskostnader, i kombination med experimentell validering av designen av den tilltänkta demoanläggningen. Alla parter inom projektet har aktivt deltagit med sin kunskap inom processens värdekedja, vilket varit framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.