Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie/validering av energikollektorteknologi för återladdning av bergvärmehål.

Diarienummer
Koordinator EVERTECH ENERGY SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ”Förstudie/validering av energikollektorteknologi för återladdning av bergvärmehål” har under en sexmånadersperiod 2017 framgångsrikt demonstrerat två versioner av Evertech Energy Solutions systemlösning för återladdning av bergvärmehål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Demonstrationen föregicks av en serie verifieringar och beräkningar av kollektorernas kapacitet, vilket den aktiva kollektorn överträffade, medan den passiva kollektorn var i paritet med företagets ex-anteberäkningar. Demonstrationen har validerat systemlösningens förmåga att återladda borrhål och tillhandahålla komfortvärme.

Upplägg och genomförande

Demonstrationen konstruerade, installerade och demonsterade Evertechs systemlösning i en av Örnsköldsvikshems anläggningar på Köpmannaholmen, där ett passivt och ett aktivt (utrustat med eldriven fläkt) användes för att återladda borrhål och tillhandahålla komfortvärme. Kollektorerna driftsattes och genererade under senare tiden av projekttiden driftdata för analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2017

Diarienummer 2017-03289

Statistik för sidan