Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie Verklighetslabb Göteborgsregionen för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar

Diarienummer
Koordinator Göteborgs stad - Trafikkontoret
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har undersökt hur Göteborg kan accelerera innovation i mobilitetsområdet genom att stimulera test i verklig miljö, sk. verklighetslabb. Med inspiration från omvärld och dialoger med representanter från det göteborgska innovationssystemet har vi tagit fram en strategi för ett större initiativ i Göteborg.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har - Samlat kunskap fran pagaende verklighetslabb pa ett systematiskt satt och skapa ramverk for att starta och driva nya. - Byggt vidare pa en cloud infrastruktur - Identiferat de key-indicators som behover implementeras for att verklighetslabb med mobilitet - Identifierat de forutsattningar som kravs for att verksamhetslabb i goteborgsregionen - Orkestrerat och koordinerat aktiviteter sa att fler verklighetslabb startar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två faser. Under första perioden gjordes en genomgång av verklighetslabb i Sverige och utomlands för att bättre förstå vad man behvöer beakta för att lyckosamt sätta uppå liknande i Göteborg. En generell strategi togs fram. I andra fasen av projektet involverades centrala aktörer i det Göteborgska innovationssystemet. Dessa träffades i sex omgångar under våren 2018. I en iterativ process konkretiserades en strategi för att etablera och stimulera verklighetslabb i Göteborgs stad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05013

Statistik för sidan