Förstudie skalbart koncept för omvandling av matsvinn i livsmedelshandeln till konsumentprodukter

Diarienummer 2017-03768
Koordinator Appellera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017