Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie regulatoriskt växthus om biluthyrningslagen (case 5/DSPL 21/22)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 276 036 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Vi vill sänka tröskeln för företag och andra organisationer att dela oanvända fordon på kvällar och helger för att minska behovet av egen bil hos privatpersoner. Genom policylabb-metodiken har förstudien identifierat utmaningar, möjligheter och lösningar angående biluthyrningsregelverket. En ansökan om undantag från lagen om biluthyrning har lämnats in till Regeringskansliet för att kunna bedriva en pilot. Tekniken är installerad i Skövdebostäders elbilar, upplägg och lanseringsplan är framtagen.

Resultat och förväntade effekter

Det finns flera hundratusentals personbilar som idag enbart används i tjänsten och som skulle kunna bil tillgängliga för privatpersoner på kvällar och helger via så kallade Peer-to-peer bildelningstjänster som hanterar allt från bokning, betalning, öppning och försäkringar. En av trösklarna är att exempelvis ett bostadsbolag som äger eller leasar ett fåtal bilar, även de måste ha ett tillstånd för hyrbilsverksamhet. Med modern teknik skulle syftet med regelverket dessutom bättre kunna uppfyllas.

Upplägg och genomförande

Förstudien bygger på ett samarbete mellan RISE, Skövdebostäder och delningsplattformen Ezeride och har utmanat både affärsmodell och regelverk för att kunna dela och använda bostadsbolagets bruksbilar på ett för alla parter enkelt sätt. Det har ett stort värde i sig. Förstudien omfattar däremot inte själva piloten som är avhängig det dispensbeslut som ännu inte är fattats. Workshopar har identifierat andra viktiga regeländringar inom bl a förmånsbeskattning och konkurrenslagstiftningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2022

Diarienummer 2021-03965

Statistik för sidan