Förstudie och prototyp design för QuizRR Social Dialog

Diarienummer 2015-05488
Koordinator QUIZRR AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Vi har tillsammans med partners utvecklat en prototyp av en digital utbildning i social dialog baserad på kortfilmer och quiz-frågor. Visionen är schyssta och säkra arbetsplatser för alla anställda i globala leverantörsled. Vi har under förstudien skapat strategiska samarbeten med 12 varumärken och 25 av deras leverantörer. Vi har också en dialog med ILO, fackförbund och lokala organisationer. Nästa steg är pilot-fas och vårt långsiktiga mål är att driva hållbar förändring i stor skala och med utbildning stärka arbetare, engagemang och dialog på arbetsplatser.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudie och prototyp design för QuizRR är att vi nu har ett nästan färdigt verktyg som kan testas i ett pilot-projekt i Bangladesh. Utbildningen är anpassad till anställda på alla nivåer i fabriker . QuizRR har skapat partnerskap med viktiga intressenter och har fått positive återkoppling och har nu ett ´bevis på koncept´. Under pilot-projektet kommer anställdas ökade kunskaper skapa förutsättningar för att bygga hållbara system för arbetsplatsdialog, representation samt engagemang. Anställda utvecklar problemlösning, självkänsla och inställning.

Upplägg och genomförande

QuizRRs samarbete med Just Solutions Network och Oceans Observations har resulterat i en prototyp av vår utbildning för social dialog. I enlighet med projektplanen var vi noga med att göra användartester och utvecklade verktyget i iterativa steg. Vi har genomfört ett antal möten och workshops med olika intressenter samt med marknadsundersökningar identifierat utmaningar för varumärken, leverantörer, organisationer, fackförbund och anställda. Vi har utvecklat innehållet tillsammans med experter, baserat på globala krav och riktlinjer, företagsansvar och lokala lagar.

Externa länkar

Read about the QuizRR training solution - educate, measure and share. Get updates on where the QuizRR education is taking place and who has joined the Social Dialogue Project.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.