Förstudie: Normkritiska vägar till ett värdigt åldrande

Diarienummer 2014-02704
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syften; att utarbeta en samarbetsstruktur, ett projektdesign för att utveckla en normkritisk utbildning samt ett kunskapsunderlag för fullständig ansökan, inklusive en egen empirisk studie, har uppfyllts. Rapporten är dock något försenad på grund av att det har tagit tid att rekrytera informanter och genomföra intervju, då delar av målgruppen äldre lhbtq-personer är relativt svåra att nå (i synnerhet kvinnor och transpersoner). Den kommer att presenteras på en heldagskonferens om Heteronormativitet och äldrevård som projektet arrangerar 15 maj 2015.

Resultat och förväntade effekter

Vi har beredd grunden för att i fortsättningen kunna nå våra huvudmål: att skapa normkritiska utbildningsvägar till en icke-diskriminerande och (hetero-)normmedveten äldrevård. Vår rapport ringer in viktiga problemområden och utmaningar som den interationella och svenska kunskapsgrunden pekar på. När projektet nu är väl förankrat internt i organisationen samt hos viktiga samarbetspartners, finns goda förutsättningar för att snabbt sätta igång nästa fas: att utveckla och testa normkritiska metoder genom en pilotstudie i äldrevården, i såväl hemtjänst och äldreboende.

Upplägg och genomförande

Projektledaren, RFSL och RFSL Stockholm, etablerade en arbetsgrupp om 4 personer som haft regelbundna möten, samt en större referensgrupp med olik expertis och erfarenheter med rådgivande funktion. Mats Christiansen från RFSL och projektledaren har varit den avlönade delen i gruppen. Arbetsfördelning och upplägg har fungerat bra. Projektledaren har koordinerat arbetet och varit ansvarig för litteraturstudien, rapporten och kontakten med externa samarbetspartners. Christiansen har ansvarat för förankringsarbetet mot organisationen och deltagit i utformning av studien.

Externa länkar

Vi har bara en enkel FB-sida som skapades för att rekrytera informanter. En riktig hemsida är under utveckling!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.