Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie kring utbildningspaketkring standardisering, ackreditering och immaterialrätt

Diarienummer
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 259 515 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen var att under perioden april-augusti 2018 att undersöka intresset för att ta fram en projektplan för framtagande av ett utbildningspaket inom standardisering, immaterialrätt och ackreditering. Utbildningspaketet är avsett för användning på eftergymnasial nivå, antingen vid grundutbildning eller vid högre utbildning på högskolor och universitet, genom kortare kurser och/eller på andra sätt inriktat mot redan yrkesverksamma personer. Vi ser att utbildningspaketet kan lämpa sig inom t.ex. ingenjör, humsam, juridik och yrkesverksamma specialister.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utifrån vårt syfte och mål med förstudien så har vi fått en positiv uppfattning över intresset och behovet av att ta fram ett utbildningsmaterial inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt för universitet och högskola. Tre universitet har utryckt att de är intresserade av att delta i projektet. Flera lärosäten har antingen satt igång en process för att utröna intresset om deltagande eller är delvis intresserade beroende på vilka ramar projektet kommer att få d.v.s. budget, vilken kompetens behövs, finansieringsgrad etc.

Upplägg och genomförande

Utfallet i förstudien har givit oss flera insikter om aspekter som vi måste tas hänsyn till för att nå önskad effekt bl.a.: Ska utbildningsmaterialet riktas mot forskar eller grundutbildningar? a.potential i båda spåren men olika typ av effekt. Inom grundutbildningarna ser man ett behov, men svårt att få in nya utbildningspaketet i det ordinarie kursutbudet. b.Inom forskarutbildningar är det enklare att få med utbildningspaketet in i ordinarie kursutbud, men effekten kan bli sämre då det finns begränsad tid för forskarna att lägga på kurser etc. Vilket format passar?

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 mars 2018

Diarienummer 2018-02067

Statistik för sidan