Förstudie kring standardiseringscheckar

Diarienummer 2018-04452
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Bidrag från Vinnova 263 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

Förstudie syftar till att klargöra förutsättningar för, och skapa förslag till genomförande av ”standardiseringscheckar” avsedda att användas i det svenska innovationssystemet. Målsättningen är att skapa ett format för att tillföra medel till svenska aktörer och deras förståelse och kunskap kring standardisering. Detta för att bidra till den högre målsättningen att hantera den ”resursförstärkning för att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering” som regeringen efterfrågat

Förväntade effekter och resultat

Projektets syfte är dels att mer detaljerat utforma ändamålen tänkta standardiseringscheckar, säkerställa att utformningen följer gällande ramverk, samt även finna rätt kanaler för att såväl sprida information om, samt hantera ansökningar av, tänkta checkar.

Planerat upplägg och genomförande

Tidsmässigt är målet att under perioden November 2018 juni 2019 genomföra ett antal arbetsmöten samt dialogmöten med Vinnova och komma fram till ett förslag på utformning på såväl check som tjänster som checken kan användas till

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.