Förstudie Innovate Passion Borås

Diarienummer 2017-05422
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Förstudien syftar till att vidareutveckla och testa de metoder som vi använt inom projektet DigiMode Passion For Fashion för att ta tillvara på ungdomars innovationsförmåga och främja inkludering/jämställdhet i samhället. Målsättningen är att utveckla goda förutsättningar för en ”innovationshubb” som främjar ungas innovationskraft genom passion. Den ska möjliggöra nya samarbeten för ett hållbart och cirkulärt samhälle i gränssnittet mellan textil, mode, teknik och IT.

Förväntade effekter och resultat

Vi ser att det finns ett behov av att fånga upp och ta tillvara unga människors idéer och lösningar för att forma framtiden. När förstudien är klar har vi utvecklat goda förutsättningar för en ”innovationshubb” som främjar ungas innovationskraft genom passion. Vi har då en väl fungerade metod och en klar målsättning för hur vi ska arbeta för att bäst tillvarata unga människors innovationskraft. Två testpiloter av metoderna har genomförts och en metodbok har tagits fram.

Planerat upplägg och genomförande

Vi startar med att vidareutveckla metoden för hur man kan skapa goda förutsättningar för att fånga upp och stötta ungas idéer. Därefter går arbetet över i en testperiod. En testpilot kommer att genomföras inom plattformen Body & Space med fokus på mode/inredning. En annan testpilot kommer genomföras med andra samhällsaktörer som vill gynna ungas kreativa ideutveckling. Förstudien avslutas med en summering av erfarenheter. En metodbok tas fram med metoder och verktyg för hur man kan fånga upp, stötta och inkludera unga människors idéer för ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Externa länkar

DigiMode - Passion for Fashions hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.