Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie Innovate Passion Borås

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att vidareutveckla & testa de metoder som använts inom DigiMode Passion for Fashion inom Science Park Borås innovationsmiljö. Målet var att utveckla en väl fungerade metod & en klar målsättning för hur vi ska arbeta för att bäst tillvarata ungas innovationskraft. Detta har vi gjort genom två testpiloter, deltagit i metodutbildning för entreprenörskap samt tagit fram en metodbok. Vi har goda förutsättningar att inom Science Parks arena för innovation främja ungas innovationskraft genom passion och som möjliggör nya samarbeten för ett hållbart & cirkulärt samhälle.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har genomfört två testpiloter i form av hackathons där vi har fångat upp och stöttat ungt entreprenörskap för hållbar samhällsutveckling genom passion. Ett med fokus på textil och mode ”Circular Textile Initiative” och ett med fokus på hållbar stadsutveckling ”Hack the City”. Många spännande idéer har utvecklats som bidrar till lösningar för ett hållbart & cirkulärt samhälle. Metodiken har fungerat väl och våra erfarenheter finns samlade i en enkel metodbok tillgänglig för andra som vill använda den. Metodiken kommer fortsätta att tillämpas och utvecklas inom Science Park Borås.

Upplägg och genomförande

Vi startade förstudien genom att fördjupa studierna kring metoderna. Därefter gick arbetet över i en testperiod. Vi sökte upp relevanta samarbetspartners och utformade, planerade och genomförde testpiloterna. Förstudien avslutades med en summering av erfarenheter i en enkel metodbok. Våra erfarenheter är att metodiken är lyckosam för att engagera unga och generera idéer men förutsätter ett gediget förarbete tillsammans med aktuella partners inför ett hackathon. För att bidra till passion är det angeläget att upplägget är tydligt & ger en kreativ, inspirerande atmosfär.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05422

Statistik för sidan