Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie-Flaggskeppsfabriken Digital

Diarienummer
Koordinator INDUSTRIARBETSGIVARNA I SVERIGE SERVICE AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien till projekt Flaggskeppsfabriken - Digital har givit goda förutsättningar för att på ett bra sätt genomföra huvudprojektet. Sex av Sveriges mest framstående företag (Astra Zeneca, SCA, Sandvik, Volvo CE, Scania och SKF) har undertecknat sina åtaganden. Alla berörda parter är införstådda med och har accepterat att arbeta efter Flaggskeppsmetodiken, i huvudsak uppbyggd av en serie workshops där de sex företagen i tur och ordning är värdar och där de lyfter sina erfarenheter och utmaningar på området digitalisering kopplat till kompetensutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har skapat mycket goda förutsättningar för ett lyckat huvudprojekt. De medvberkande företagen har visat stort engagemang och flerta intressanta frågeställningar och aspekter har framkommit redan under förstudien.

Upplägg och genomförande

Under förstudien har projektledning och arbetsgrupp träffats för att diskutera upplägg för projekt Flaggskeppsfabriken, detta har skett genom fysiska möten men även i form av telefonmöten. Kontakt har tagits med medverkande företag i syfte att diskutera vilka frågeställningar som bör diskuteras under huvudprojektet. Dessa diskussioner har framförallt skett via e-post och telefon. Extern skribent och projektledare har deltagit i förberedelsearbete och förstudie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 mars 2019

Diarienummer 2019-01556

Statistik för sidan