Förstudie avs. kompetenscentrum inom medicinteknik i Göteborg

Diarienummer 2017-05367
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Electrical Engineering
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att samla en medicinteknisk konstellation bestående av företag, medicintekniska forskare, vårdrepresentanter och andra aktörer i innovationssystemet, och därefter skriva en ansökan till Vinnovas utlysning "Kompetenscentrum 2020". Syftet är att kunna få finansiering för att upprätta ett medicintekniskt kompetenscentrum i Göteborg.

Resultat och förväntade effekter

Projektets båda arbetspaket har uppfyllts, dvs. en stark medicinteknisk konstellation har samlats, underlag har sammanställts, ansökan skrivits och lämnats in till Vinnova. Den förväntade effekten är att ansökan kommer att beviljas av Vinnova, eftersom den är så stark!

Upplägg och genomförande

WP1: Samla konstellationen gjordes WP2: Underlag för ansökan sammanställdes, ansökan skrevs och lämnades in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.