Förstudie avs. kompetenscentrum inom medicinteknik i Göteborg

Diarienummer 2017-05367
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Electrical Engineering
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Chalmers Tekniska Högskola avser att, i Vinnovas kommande utlysning som öppnar i april 2018, söka medel för att upprätta ett kompetenscentrum (KC) inom medicinteknik i Göteborg. Denna förstudie avser arbete med framtagning och inlämning av en sådan ansökan.

Förväntade effekter och resultat

Delmål består av: - Samla en konstellation av forskargrupper inom teknik och medicin, representanter för vården samt företag - Utveckla en plan för det framtida KC:et - Formulera ansökan Slutmålet: KC-ansökan inskickad till Vinnova före deadline för utlysningen

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av två arbetspaket, som genomförs under 2018 WP1: Samla konstellationen, dvs. identifiera, kontakta och förhandla med de parter som skall ingå i konstellationen WP2: Sammanställa underlag och skriva ansökan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.