Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie av OptiGOTs VCSEL-teknik för teknisk och kommersiell tillämpning inom applikationsområdet LiDAR

Diarienummer
Koordinator OPTIGOT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har varit att utreda tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för OptiGOTs VCSEL-teknik inom LiDAR. Teamet har under projektets gång insett att LiDAR inte kommer vara ett primärt intresseområde för att utveckla den existerande verksamheten. Dock har teamet genom en aktiv kundbearbetning och en gedigen marknadsundersökning insett att det finns andra områden med större potential utöver LiDAR, såsom specifika nischapplikationer bl.a. inom medicin- och rymdteknik. Målet har uppfyllts och OptiGOT har nu en tydligare handlingsplan och marknadsstrategi.

Långsiktiga effekter som förväntas

OptiGOT förväntade sig att LiDAR skulle vara ett område med mycket stor potential för VCSEL-tekniken. Dock har projektet visat på att det finns andra områden som är mer intressanta för företaget givet av tekniska och marknadsmässiga skäl. Projektet har bidragit till att OptiGOT idag har en tydligare strategi kring hur bolaget kan expandera sin verksamhet mot att erbjuda mer nischade lösningar till kunder med specifika krav. I dagsläget pågår diskussioner med ett antal aktörer i detta syfte.

Upplägg och genomförande

OptiGOT var i ett tidigt skede i dialog och möte med det göteborgsbaserade bolaget Qamcom. I dialog med Qamcom framkom det att LiDAR idag är ett svårt tillämpningsområde med avseende på att använda VCSEL-teknik. Däri framkom även att VCSEL-tekniken skulle kunna vara intressant för andra nischade applikationer. Därefter har utförandet av projektet genomförts i stor del i egen regi och med hjälp av resurser från Chalmers tekniska högskola i form av labb och mätutrustning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00910

Statistik för sidan