Förstudie - säkerhet självkörande fordon (SAE lvl 4/5) på AstaZero

Diarienummer 2018-01931
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Gå igenom säkerhetsrutiner och processer för testning på provbanan samt identifiera områden som behöver utvecklas för att AstaZero på ett säkert sätt ska kunna hantera helt självkörande fordon.

Förväntade effekter och resultat

Ökad förståelse för inbyggda säkerhets- och nödstoppsfunktioner i ett självkörande fordon utan närvarande förare Översikt av eventuell interfaceproblematik vid behov av direkt access mot fordonens nödstoppsfunktioner Jämförelse av hur dagens krav, bestämmelser och rutiner för att hålla hög säkerhet på banan fungerar utan möjlighet till förare ombord fordonet. Identifikation av områden där utvecklingsarbete kommer krävas för att anpassas till självkörande fordon Projektering av utvecklingsarbete Uppdatering av rutiner där inte utvecklingsarbete kommer krävas

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i form av en förstudie där befintliga rutiner och processer ses över. Diskussion med OEMs som idag testar självkörande fordon på AstaZero kommer att hållas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.