Förstudie - säkerhet självkörande fordon (SAE lvl 4/5) på AstaZero

Diarienummer 2018-01931
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon